تبلیغات

استخدام بیمارستان خیریه سوم شعبان تهران 

بیمارستان خیریه سوم شعبان تهران جهت تکمیل کادر خود به تعدادی کارشناس پرستاری و مامایی برای بخش های ویژه و سایر بخش ها نیازمند است.

تلفن : ۳۳۵۶۱۱۱۳

منبع: نیازمندی های همشهری تهران

تبلیغ

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار