تبلیغات

استخدام موسسه حسابرسی آگاه اندیشان خردمند

پیشداد اندیشه مهرگان برای تکمیل کادر حرفه ای خود در رده های حسابرس ارشد و سرپرست حسابرسی (ترجیحاً دارای گواهی قبولی از جامعه حسابداران رسمی ایران) دعوت به همکاری می نماید.  متقاضیان می توانند رزومه کاری خود را از طریق فکس به شماره ۴۴٠٨٩٧٠٢-٠٢١ و یا پست الکترونیکی به نشانی pam.audit@yahoo.com ارسال نمایند.

تبلیغ

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار